La botiga de l’Abraçada

Categoria:

Cartes Ángeles de la Cábala

28.00

Els 72 missatgers de la divinitat

Aquestes cartes són tant un suport per meditar com una clau de coneixement i despertar interior, una invitació a la presència de les energies subtils que anomenem àngels. Cada àngel ens ofereix un preciós suport, refugi i orientació a la nostra vida, per la qual cosa cada carta es converteix en una eina de transformació i de saviesa. Els àngels són brillants estructures energètiques que estan a la nostra disposició en qualsevol moment o sota qualsevol circumstància i ens ofereixen ajuda en cada aspecte de les nostres vides, ja sigui a nivell terrenal com espiritual. Cada carta és la reproducció d´un quadre pintat sobre tela per Tat Estrada.